Hier vind u wat zaken omtrent veiligheid voor de wijk. | Naam van de website | Klikbare URL naar deze website | | ------------------- | ------------------------------ | | Meld misdaad anoniem | [http://www.meldmisdaadanoniem.nl/](http://www.meldmisdaadanoniem.nl/) | | Almere strooikaart(winter) | [https://www.almere.nl/wonen/verkeer-en-vervoer/gladheid](https://www.almere.nl/wonen/verkeer-en-vervoer/gladheid) | | 112 meldingen | [https://www.oozo.nl/hulpdiensten/almere/almere-stad/danswijk](https://www.oozo.nl/hulpdiensten/almere/almere-stad/danswijk) | | Melding openbare ruimte | [https://meldingen.almere.nl/incident/beschrijf](https://meldingen.almere.nl/incident/beschrijf) | | Overlast wonen | [https://veilig.almere.nl/woonoverlast](https://veilig.almere.nl/woonoverlast) | | Wijkregisseur | [https://www.almere.nl/wonen/beheer-en-onderhoud/wijkregisseurs](https://www.almere.nl/wonen/beheer-en-onderhoud/wijkregisseurs) | | APV | [https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR96108/15](https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR96108/15) | | Aanbouw aan je huis etc | [https://omgevingswet.overheid.nl/](https://omgevingswet.overheid.nl/home?fbclid=IwAR0z5buqz1Eh6P54lfeMSnyfCC4x9w4NspOYpr-jdi8JfkWWYeqIpOMwczs_aem_AZ3MXxQcooZiegKRRydmy8oddHIc476xaHxBkoftXAtlbjcDwu1yqnhG3AjDKpKZyLLMqBgkt8pKochvr7c8m1pG) | **\*\* [Vuurwerkoverlast melden](https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldformulier-vuurwerkoverlast.html?fbclid=IwAR10ycPgIfkV-5JYCuXq4yMDrXfFKlZKSrkuyqB4xdrUuHOBYAxQ_F_onUI&sid=ad24b62e-e627-4a7f-af24-ac8d6b7b0638 "Vuurwerkoverlast melden") \*\*** Vuurwerkoverlast in uw buurt? Meld het! Jouw melding helpt ons een goed overzicht te krijgen van vuurwerkoverlast. \ We kunnen niet overal direct heen. Op basis van signalen, meldingen en politie-informatie, gaan de handhavers de stad in. \ Blijft de overlast voortduren? Meld dit dan opnieuw. \ \ **Zie je iets verdachts of is er gevaar? Bel dan direct 112**. en daarna de preventie app groep met locatie, en dat politie al gebeld is.\ _De melder of beheerder van de app is in de lead voor terugkoppeling politie bij aantreffen daders in de wijk_ **Je kunt ook bellen naar:** **14 036 bij vernieling, rommel of [\#overlast](https://www.facebook.com/hashtag/overlast?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUXZz-k6UeV0cEfmeY3ail3ComUBbkQBt_W0lhagIG4-eDuJQpkJaG2LofDFoMOrFzp8qFiuhPXPMmVjbUP_tVwcbMu9T-FjcjZ3OKtn3OVFUEcWWA7c_2Fz38x4YV9YDnL4Cw8IyumgXVpMkBKNI4H&__tn__=\*NK-R)** **112 bij verdachte en gevaarlijke situaties** **0900-8844 bij verdenking illegale opslag vuurwerk of bezit illegaal vuurwerk** **0800-7000 voor [Meld Misdaad Anoniem](https://www.facebook.com/meldmisdaadanoniem?__cft__%5B0%5D=AZUXZz-k6UeV0cEfmeY3ail3ComUBbkQBt_W0lhagIG4-eDuJQpkJaG2LofDFoMOrFzp8qFiuhPXPMmVjbUP_tVwcbMu9T-FjcjZ3OKtn3OVFUEcWWA7c_2Fz38x4YV9YDnL4Cw8IyumgXVpMkBKNI4H&__tn__=-%5DK-R).**