Go back


Privacy
Privacybeleid van Buurtwebsite Danswijk Laatste update: \[8-6-2023\] Dit privacybeleid beschrijft hoe Buurtwebsite, een website beheerd door \[naam buurtbewoner\] en gehost op een Nederlandse server, omgaat met persoonlijke informatie die wordt verzameld tijdens het gebruik van de website. We streven ernaar om de privacy van onze gebruikers te beschermen en te voldoen aan de geldende wetgeving in Nederland met betrekking tot gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 1. Verzamelde informatie We verzamelen mogelijk bepaalde persoonlijke informatie van gebruikers van de Buurtwebsite, inclusief, maar niet beperkt tot: * Naam, e-mailadres en contactgegevens wanneer u zich registreert als gebruiker. * Informatie die u vrijwillig verstrekt via berichten of interacties op de website. * Gebruiksgegevens, zoals IP-adres, browsertype, besturingssysteem, verwijzende website, bezochte pagina's en de datum/tijd van toegang. 2. Gebruik van verzamelde informatie De verzamelde persoonlijke informatie wordt gebruikt voor de volgende doeleinden: * Het bieden en verbeteren van de diensten en functionaliteiten van de Buurtwebsite. * Communicatie met gebruikers, inclusief het verstrekken van informatie, updates en meldingen met betrekking tot de website. * Het analyseren van het gebruik van de website en het verkrijgen van inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren. * Het handhaven van de veiligheid en integriteit van de website en het voorkomen van ongeautoriseerde toegang of activiteiten. 3. Delen van informatie We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of anderszins openbaar maken aan derden, tenzij we hiervoor uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen. In bepaalde situaties kunnen we echter uw informatie delen met vertrouwde derde partijen die ons helpen bij het beheren en ondersteunen van de website, onder strikte vertrouwelijkheid en in overeenstemming met dit privacybeleid. 4. Bewaren van informatie We bewaren uw persoonlijke informatie niet langer dan nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig wordt bewaard en beschermd tegen onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. 5. Uw rechten U hebt het recht om uw persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw informatie voor bepaalde doeleinden. Als u gebruik wilt maken van deze rechten of vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die onderaan dit beleid worden vermeld. 6. Cookies De Buurtwebsite maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om bepaalde functies mogelijk te maken. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u de website bezoekt. Het stelt ons in staat om bepaalde informatie te verzamelen, zoals uw voorkeuren en gebruikersactiviteit, om uw ervaring op de website te verbeteren. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van cookies van invloed kan zijn op de functionaliteit van de Buurtwebsite en mogelijk bepaalde functies onbruikbaar maakt. 7. Beveiliging We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke informatie te waarborgen. We streven ernaar om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We implementeren onder andere beveiligingsmaatregelen zoals firewalls, versleutelingstechnologieën en toegangsbeperkingen tot persoonlijke informatie. 8. Wijzigingen in het privacybeleid Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt. Eventuele wijzigingen in het privacybeleid worden op deze pagina gepubliceerd, samen met de bijgewerkte datum van de herziening. We raden u aan om regelmatig het privacybeleid door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. 9. Contactgegevens Als u vragen heeft over ons privacybeleid, uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie of als u een verzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op via de volgende gegevens: \[Naam buurtbewoner\]Eric Redegeld \[Adres\] Tarantellastraat 39 \[Stad/Plaats\]Almere \[E-mailadres\]eric@redegeld-e.nl \[Telefoonnummer\]0628702221 We zullen uw vragen en verzoeken zo snel mogelijk behandelen en streven ernaar om eventuele zorgen met betrekking tot privacy serieus te nemen. Dit privacybeleid is van kracht vanaf de hierboven vermelde datum en vervangt alle voorgaande versies van het privacybeleid.


Powered by HumHub